Thời khóa biểu các lớp học tại Học viện Công nghệ & Sáng tạo GOLDEN BEE:

KHÓA HỌCTHỜI GIAN KHAI GIẢNGLỊCH HỌCGIỜ HỌCGHI CHÚ
Lập trình Robotics01/05/2021Chủ nhật08h00 – 09h30Ca 1 (Sáng)
01/05/2021Chủ nhật09h45 – 11h15Ca 2 (Sáng)
01/05/2021Chủ nhật13h30 – 15h00Ca 3 (Chiều)
01/05/2021Chủ nhật15h15 – 16h45Ca 4 (Chiều)
01/05/2021Chủ nhật17h00 – 18h30Ca 5 (Tối)
01/05/2021Chủ nhật18h45 – 20h15Ca 6 (Tối)
01/05/2021Thứ 708h00 – 09h30Ca 1 (Sáng)
01/05/2021Thứ 709h45 – 11h15Ca 2 (Sáng)
01/05/2021Thứ 713h30 – 15h00Ca 3 (Chiều)
01/05/2021Thứ 715h15 – 16h45Ca 4 (Chiều)
01/05/2021Thứ 717h00 – 18h30Ca 5 (Tối)
01/05/2021Thứ 718h45 – 20h15Ca 6 (Tối)
Bé làm Games chuyên nghiệp (Lập trình Scratch, Tynker)

 

01/05/2021Chủ nhật08h00 – 09h30Ca 1 (Sáng)
01/05/2021Chủ nhật09h45 – 11h15Ca 2 (Sáng)
01/05/2021Chủ nhật13h30 – 15h00Ca 3 (Chiều)
01/05/2021Chủ nhật15h15 – 16h45Ca 4 (Chiều)
01/05/2021Chủ nhật17h00 – 18h30Ca 5 (Tối)
01/05/2021Chủ nhật18h45 – 20h15Ca 6 (Tối)
Lập trình Minecraft01/05/2021Thứ 317h30 – 19h00Ca 6 (Tối)
01/05/2021Thứ 417h30 – 19h00Ca 6 (Tối)
01/05/2021Thứ 517h30 – 19h00Ca 6 (Tối)
01/05/2021Thứ 617h30 – 19h00Ca 6 (Tối)
Lập trình Điều khiển Tự động (Arduino)01/05/2021Thứ 219h15 – 20h45Ca 7 (Tối)
01/05/2021Thứ 319h15 – 20h45Ca 7 (Tối)
01/05/2021Thứ 419h15 – 20h45Ca 7 (Tối)
01/05/2021Thứ 519h15 – 20h45Ca 7 (Tối)
01/05/2021Thứ 619h15 – 20h45Ca 7 (Tối)

Ghi chú:

Trên đây là lịch khai giảng dự kiến các lớp học, phụ huynh và học sinh có thể  đăng ký lịch học theo nguyện vọng để được sắp xếp lớp cho phù hợp.