Khóa học lập trình Roblox sử dụng công cụ Roblox Studio.

Khóc học này giúp các bé:
– Phát triển tư duy không gian thông qua việc học thiết kế trên nên tảng đồ họa 3D
– Phát triển tư duy logic thông qua việc học lập trình với ngôn ngữ lua

Khóa học này bao gồm 3 trình độ:

Trình độ 1 (Level 1):

Ở level này, các bạn sẽ được tìm hiểu về các lệnh cơ bản trong ngôn ngữ lua, giải quyết một số bài toán cơ bản trong lập trình.

Tiếp theo đó, các bạn sẽ được học một lệnh di chuyển cơ bản trong hệ trục tọa không gian Oxyz như xoay, tịnh tiến,…

Trình độ 2 (Level 2):

Ở level 2, các bạn sẽ được tìm hiểu cách khai báo biến, ứng dụng biến và các câu lệnh điều kiện để tạo ra cách thức hoạt động cho game

Trình độ 3 (Level 3):

Ở level này, dường như các bạn đã được trang bị đầy đủ kiến thức và chuẩn bị tiến hành làm game cá nhân cho riêng mình.

Thông qua sự hướng dẫn tận tình của GV, các bạn sẽ được thoải mái sáng tạo ra những tựa game hay và độc đáo.